Dokonania

 • Praca doktorska napisana na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach pod kierunkiem prof. zw. dr hab. Krystyny Heskiej-Kwaśniewicz (Oswajanie „nieznanego kraju”. Śląsk w życiu i twórczości Zofii Kossak).  
 • Praca w charakterze kierownika muzeum Zofii Kossak-Szatkowskiej w Górkach Wielkich.
 • Praca w charakterze redaktora w Bielsko-Żywieckim „Gościu Niedzielnym” (Pokaż artykuł)
 • Współpraca z innymi redakcjami czasopism o charakterze regionalnym i ogólnopolskim
 • Udział w sesjach naukowych (m. in. w Katowicach, Wrocławiu, Krakowie, Warszawie, Górkach Wielkich) – szczegóły im. in. na stronie www.zofiakossak.pl
 • Udział w spotkaniach i panelach dyskusyjnych, m. in. z udziałem prof. Włodzimierza Boleckiego i Władysława Bartoszewskiego („Zofia Kossak postać kontrowersyjna?”, Górki Wielkie, 2010) a także we Wrocławiu w rotundzie Panoramy Racławickiej z udziałem córki Zofii Kossak – Anny Bugnon-Rosset (Wrocław, 2009) – szczegóły na stronie www.zofiakossak.pl
 • Współpraca z uczelniami, prowadzenie wykładów, m. in. z zakresu literatury regionalnej i chrześcijańskiej (np. wykłady w Instytucie Teologicznym im. Św. Jana Kantego w Bielsku-Białej)
 • Prelekcje i wykłady dla rożnych instytucji i grup – m. in. na temat biografii i twórczości Zofii Kossak a także związków znanych literatów ze Śląskiem Cieszyńskim (m. in. w Cieszynie, Pszczynie, Bielsku-Białej, Skoczowie, Pierśćcu, Czeskim Cieszynie, Oświęcimiu)
 • Współpraca z autorami filmów dokumentalnych i udział w filmach, m. in. na temat muzeum w Górkach Wielkich, „Gościa Oczekiwanego” a także w filmie z serii „Errata do biografii” (Zofia Kossak- film dostępny w Internecie)
 • Książki i publikacje o charakterze naukowym i popularnonaukowym – m. in..  Nieznane rękopisy i maszynopisy Zofii Kossak, Zofia Kossak w kręgu harcerskiego Bucza, Niebo nad otchłanią. W obronie wspomnień oświęcimskich Zofii Kossak, Świat według Morcinka, Śląsk Cieszyński w „Roku polskim” Zofii Kossak.
 • Prowadzenie koncertów (np. koncertów kolęd) i spotkań (m. in. spotkań z pisarzami: Wojciechem Kuczokiem, Jerzym Pilchem, Małgorzatą Kalicińską). 
 • Promocje książek i spotkania z czytelnikami (m. in. w Cieszynie, Brennej, Skoczowie Andrychowie, Bielsku-Białej)
 • Redagowanie publikacji, (m. in. wydawnictw jubileuszowych, „Kalendarza Skoczowskiego” 2012)
 • Udział w pracach jury konkursów literackich (m.in. Konkursu Jednego Wiersza) 
 • Ponad dwudziestoletnia praca dydaktyczna w szkołach średnich (egzaminator maturalny, nauczyciel dyplomowany), współpraca z Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli
 • Opieka nad młodzieżowymi amatorskimi zespołami teatralnymi, reżyserowanie spektakli teatralnych montaży słowno-muzycznych (m.in. w cieszyńskim Teatrze im. Adama Mickiewicza – Rycerze, Podróże z żartem,  Cieszko już tu nie Mieszko  – spektakl z okazji 1200 rocznicy założenia Cieszyna)