Oferta

 • Wykłady i prezentacje multimedialne na temat biografii i twórczości Zofii Kossak, związków znanych literatów ze Śląskiem Cieszyńskim.  (Zobacz przykładowe tematy)
 1. Maria Dąbrowska, Władysław Stanisław Reymont, Julian Przyboś, Maria Konopnicka, Bolesław Prus, Zofia Kossak i ich związki z ziemią śląską.   
 2. Biografia Zofii Kossak na tle wydarzeń przełomowych (rewolucja bolszewicka, pierwsza i druga wojna światowa, czasy PRL-u).
 3. Kossakowie na Śląsku Cieszyńskim.    
 4. Dlaczego Tadeusz Borowski nie zaakceptował wspomnień obozowych Zofii Kossak? (Biografia i twórczość pisarki z czasów wojny i okupacji).   
 5. Tajemnice warsztatu pracy pisarza – na podstawie twórczości literatów związanych ze Śląskiem Cieszyńskim.  
 6. Kacperek i nie tylko – czyli co Zofia Kossak proponowała najmłodszym czytelnikom.   
 7. „Wyprostowani wśród tych, co na kolanach?” – Zofia Kossak i Gustaw Morcinek w czasach PRL-u.
 8. Wobec wartości – Zofia Kossak i jej utwory o charakterze religijnym
 9. Moc słowa Karola Wojtyły (na podstawie wypowiedzi i utworów Jana Pawła II)
 10. Koncepcja świętości w biografii i twórczości Zofii Kossak
 • Prowadzenie badań naukowych i popularyzowanie historii, kultury i literatury regionu
 • Współpraca z ośrodkami doskonalenia nauczycieli (wykłady, prelekcje, redagowanie pomocy naukowych, zwłaszcza dla uczniów podejmujących kształcenie na poziomie rozszerzonym)
 • Warsztaty i indywidualne zajęcia literackie i historycznoliterackie dla uczniów uzdolnionych humanistycznie, wyrównywanie różnic programowych pomiędzy poziomem podstawowym i rozszerzonym, uzupełnianie programu kształcenia podstawowego
 • Redagowanie publikacji i wydawnictw (np. publikacji o charakterze okolicznościowym, popularnonaukowym - pomoc w doborze i zbieraniu materiałów, prace redakcyjne, korekta, koordynowanie prac związanych z wydaniem publikacji)
 • Prowadzenie spotkań i koncertów (np. spotkań z pisarzami)